ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Moduł metodyczny

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą przedmiotów z bloku metodycznego prowadzonego w Instytucie Romanistyki UW.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o profilu metodycznym, jak i kształceniu nauczycieli.

Proszę pamiętać o najważniejszych zasadach:

  • – udział w zajęciach profilu metodycznego nie jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do nauczania języka francuskiego;
  • – zajęcia bloku metodycznego na I. stopniu (studia licencjackie) obejmują treści dotyczące nauczania języka francuskiego w ośmioletniej szkole podstawowej;
  • – zajęcia bloku metodycznego na II. stopniu (studia magisterskie) obejmują treści dotyczące nauczania języka francuskiego w szkole ponadpodstawowej i pracy z osobami dorosłymi;
  • – uprawnienia nauczycielskie wydawane są wraz z dyplomem ukończenia studiów magisterskich;
  • – na studiach magisterskich można zrealizować przedmioty ze studiów licencjackich – jest to warunek konieczny uzyskania przygotowania pedagogicznego do nauczania języka francuskiego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z dr hab. Krystyną Szymankiewicz (k.szymankiewicz@uw.edu.pl)

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół Dydaktyczny IR

Informacje ogólne

Studia I. stopnia – praktyki

koordynator praktyk: dr Agnieszka Dryjańska (a.dryjanska@uw.edu.pl)

regulamin praktyk I. stopnia

Studia II. stopnia – praktyki

koordynator praktyk: dr hab. Krystyna Szymankiewicz (k.szymankiewicz@uw.edu.pl)