ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Stypendia i zapomogi

Uniwersytet jest miejscem, w którym znajdą Państwo wsparcie nie tylko w  rozwoju naukowym, ale również w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Do najpopularniejszych stypendiów dla studentów należą: stypendium socjalne i zapomoga oraz stypendium rektora. W przypadku studentów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dostępne jest również stypendium dla osób niepełnosprawnych. Staramy się, aby ubieganie się o każde z tych stypendiów było jak najprostsze. Cała procedura odbywa się online, za pośrednictwem USOSweb (po zalogowaniu się do USOSweb centralnego należy wybrać: dla wszystkich, następnie wnioski).

Stypendium socjalne – dedykowane jest osobom, których dochód nie przekracza 1294 zł na osobę w rodzinie. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy. Aby zachować prawo do stypendium za dany miesiąc należy złożyć wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (w listopadzie 2023 r., w lutym, maju, sierpniu 2024 r. do 20. dnia miesiąca).

Przykład:

Rektor wskazał 10. dzień każdego miesiąca jako termin do którego należy złożyć wniosek, aby mieć prawo do wyrównania. Jan Kowalski złożył wniosek 9 października, wniosek został rozpatrzony pod koniec listopada. Oznacza to, że Jan w grudniu otrzyma stypendium w potrójnej wysokości.

To co najważniejsze to złożenie wniosku. Im szybciej złożysz wniosek, w tym lepszej sytuacji będziesz. Złożenie wniosku do 18. dnia miesiąca gwarantuje Ci możliwość ubiegania się o stypendium również za ten miesiąc. Przykład:

  • student X złożył wniosek 1 października – ma prawo do ubiegania się o stypendium również za ten miesiąc,
  • student Y złożył wniosek 19 października – ta osoba nie ma prawa do otrzymania stypendium za październik.


Zachowanie terminu umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski rozpatrywane są przez Biuro ds. Pomocy Materialnej/koordynatora ds. stypendialnych. Więcej informacji: https://bpm.uw.edu.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-stypendium-socjalnym-rok-akademicki-2023-2024/

Zapomoga – jest jednorazowym świadczeniem skierowanym do osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ciągu roku akademickiego student może otrzymać 2 zapomogi (zapomogi wypłacane są jednorazowo i są bezzwrotne). Każda z nich musi dotyczyć innego zdarzenia, np. zapomoga nr 1: utrata dochodu z powodu klęski żywiołowej, zapomoga nr 2: konieczność poniesienia kosztów leczenia. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. zapomóg (zapomogi@samorzad.uw.edu.pl), można je składać przez cały rok. Więcej informacji:

 https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/.

Stypendium rektora – skierowane do osób, które wyróżniają się pod względem naukowym, sportowym lub artystycznym. W tym roku akademickim wniosek o stypendium rektora należy złożyć do 17 października. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Od tego roku akademickiego studenci UW, którzy zmienili kierunek względem ubiegłego roku nie muszą dołączać do wniosku zaświadczenia o średniej. Więcej informacji: stypendium rektora 2023/2024

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami – świadczenie dedykowane osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji: https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/.