ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Korespondencja między Marie Thérèse Rodet Geoffrin a królem Stanisławem Augustem

Tytuł projektu: „Korespondencja między Marie Thérèse Rodet Geoffrin a królem Stanisławem Augustem – edycja krytyczna z tłumaczeniem i w nowej interpretacji”

Typ projektu: grant NPRH 11H 20 0295 88 (projekt złożony na konkurs w module Dziedzictwo narodowe)
Czas realizacji projektu: 2022-2028
Zaangażowane jednostki: Uniwersytet Warszawski, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (edycja)
Kierownik Projektu: prof. dr. hab. Izabella Zatorska
Otrzymane finansowanie: 500 000 PLN

Krótki opis projektu:
Projekt zakłada edycję krytyczną, przetłumaczenie i opracowanie naukowe korespondencji między Marie-Thérèse Rodet Geoffrin zwanej Madame Geoffrin (1699–1777) a królem Stanisławem Augustem (1732–1795). Korespondencja ta, powstała w latach 1764–1777, ma fundamentalne znaczenie co najmniej w dwóch obszarach nauk historycznych. Jest dokumentem kluczowym dla pełnego zrozumienia kultury polskiego Oświecenia, a w szczególności rozwoju myśli i edukacji artystycznej, kolekcjonerstwa oraz zmian w sztuce w Polsce drugiej połowy XVIII w., na dworze Stanisława Augusta. Zarazem to z całą pewnością najważniejszy zbiór wypowiedzi króla na strategiczne dla bytu państwa tematy, jaki mamy dla początków tego panowania. Zawiera bezpośrednie wypowiedzi Stanisława istotne dla jego polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Świadectwa to tym cenniejsze, że zaginęło archiwum króla dotyczące pierwszych lat po elekcji, czyli okresu powstania zbioru. Znana z częściowego wydania pod redakcją Charles’a de Mouÿ w 1875 r., korespondencja była wprawdzie przetłumaczona na język polski (1876), ale wybiórczo i nieściśle. Oczywiście, listy wymagają dodatkowej interpretacji i komentarzy nowych względem edycji XIX- wiecznej. Tłumaczenie z rękopisów, opatrzone stosownym aparatem naukowym, jest oczekiwane przez historyków, historyków literatury i kultury XVIII wieku. Zwłaszcza dzisiaj, gdy znajomość języka francuskiego nawet wśród naukowców jest znikoma. Projekt zakłada
pogłębioną pracę badawczą nad korespondencją, poszerzoną o nowe źródła: nieznane szerokiej publiczności i w dużej części dotychczas niepublikowane rękopisy z francuskich i polskich archiwów oraz zbiorów prywatnych (np. karnet gości pani Geoffrin), a także źródła ikonograficzne, polskie i francuskie. Owe materiały archiwalne mogłyby naruszyć nieco stereotypy, w jakich tkwi powszechne wyobrażenie o początkach panowania naszego ostatniego elekcyjnego władcy. Członkowie ekipy: prof. Dominique Triaire (Uniwersytet Paul-Valéry w Montpellier), prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz (IBL PAN), dr Małgorzata Grąbczewska i dr Piotr Skowroński (Muzeum Łazienki Królewskie), oraz dr Stanisław Świtlik (KUL Lublin).

Fanpage na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087156977375

Film promocyjny: https://youtu.be/R-zrVr8gmJA?si=waQgvKZ9kMfLjd1B