ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Zakłady i pracownie

Zakłady
  • Zakład Dydaktyki Języków Romańskich
  • Zakład Językoznawstwa Romańskiego
  • Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego
Pracownie
  • Pracownia Badań nad Cywilizacją Franko-Kanadyjską i Literaturą Quebecu