ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Kolegium MISH

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Studenta obowiązuje minimum programowe ogłoszone w roku przyjęcia studenta lub ostatnie przed jego przyjęciem. 

Studenta przyjętego do MISH w roku ak. 2017/2018 obowiązuje minimum z roku 2017/2018. Jeżeli nie było ogłoszonego nowego minimum w tym roku, to obowiązuje go ostatnie minimum poprzedzające rok ak. 2017/2018 (np. 2016/2017).

Poniżej minimum programowe dla kierunku : filologia romańska dla studentów przyjętych w r.a. 2023/2024

Poniżej minimum programowe dla kierunku : filologia romańska dla studentów przyjętych w r.a. 2020/2021