ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Granty i stypendia naukowe

Stypendia naukowe
Informacje o stypendiach naukowych dostępne są tutaj.

Wykaz trwających naborów stypendiów krajowych i zagranicznych dostępny jest tutaj.

Granty
Studenci mogą korzystać z następujących programów grantowych:

Diamentowy Grant – program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów
po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

Najlepsi z najlepszych – program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w
międzynarodowych konkursach

Mikrogranty dla studentów Wydziału Neofilologii UW w ramach Programu Wsparcia Młodych Naukowców

Program jest skierowany do wybitnie uzdolnionych studentów, którzy realizują prace badawcze w ramach zespołu badawczego. Więcej informacji tutaj 

Konkursy
Studenci mogą wziąć udział w licznych konkursach, m.in. na najlepszą pracę licencjacką lub
magisterską, konkursach wspieranych przez MNiSW oraz konkursach międzynarodowych. Więcej
informacji tutaj.

Absolwenci, którzy w swoich pracach licencjackich lub magisterskich wykorzystali metody retoryki,
mogą wziąć udział w konkursie prac dyplomowych.