Erasmus

WYMIANA STUDENCKA I PRACOWNICZA ERASMUS+

ERASMUS+ (Wymiana studencka/ échange étudiant)

Koordynatorami programu Erasmus są

dr Anna Ciostek, pok. 3410

Coordinateurs de Erasmus/Erasmus+ :

Mme Anna Ciostek, bureau 3410

email : a.ciostek@uw.edu.pl

Dyżury w sem. zimowym 2022/2023/ Horaires de permanence semestre d’hiver 2022-2023

poniedziałek/lundi 15.00-16.00

po umówieniu/sur rendez-vous : a.ciostek@uw.edu.pl

ERASMUS+ (Wymiana pracownicza/ échange enseignants )

Koordynatorem programu Erasmus jest  dr hab. Malgorzata Sokolowicz, gabinet Dyrekcji (3.029)
Coordinateur de Erasmus/Erasmus+ : Mme Malgorzata Sokolowicz , bureau de la Direction (3.029)
email:malgorzata.sokolowicz@uw.edu.pl

Regulamin Erasmus+

1- Regulamin IR

– Zasady kwalifikacji 2022-2023

– Formularz do pobrania

– Warunki rozliczenia okresu studiów za granicą

2- Regulamin ogólnouniwersytecki

– Regulamin ogólnouniwersytecki

Podwójny dyplom polsko-francuski

We współpracy z Uniwersytetem w Poitiers Instytut Romanistyki prowadzi projekt podwójnego dyplomu francusko-polskiego (master-magisterium). Więcej informacji do pobrania tutaj. Opiekunem projektu z ramienia Instytutu jest dr hab. Radosław Kucharczyk (r.kucharczyk@uw.edu.pl)

Podpisane umowy Erasmus+

BELGIA

– Université de Liège

FRANCJA

– Université Lumière ( Lyon II)
– Université Michel de Montaigne (Bordeaux III)
– Université de Haute-Alsace (Mulhouse)
– Université de Lorraine (Wydział Lettres Modernes)
– Université Paul Valéry (Montpellier III)
– Université Côte d’Azur (Nice)
– Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)
– Université de Nanterre (Paris X)
– Université Paris Nord (Paris XIII)
– Université de Poitiers

NIEMCY

– Universität des Saarlandes

Praktyki Erasmus+

1. Informacje o praktykach Erasmus+ znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) pod następującymi adresami :

– praktyki studenckie SMP

– praktyki absolwenckie SMPA

2. Na stronie BWZ została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ.