ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Egzamin Sorbonne Université – SELFEEE

Jest tylko kilkanaście takich ośrodków na świecie! A jeden z nich i pierwszy w tej części Europy powstał w 2020 roku w Instytucie Romanistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mowa o ośrodku egzaminacyjnym SORBONNE UNIVERSITÉ – SELFEE Service des Examens de Langue Française réservés aux étudiants étrangers.

Na paryskiej Sorbonie, gdzie ośrodek istnieje od początku lat 60. XX wieku, egzamin zdaje co roku kilka tysięcy osób, które pragną podjąć studia we Francji lub uzyskać prestiżowy certyfikat Sorbony, poświadczający znajomość języka na danym poziomie. Dyplom jest uznawany przez francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Od czerwca 2022 r. do egzaminów pisemnych i ustnych na poziomach B2 i C1 będzie można przystąpić w siedzibie Instytutu Romanistyki, przy ul. Dobrej w Warszawie!

Instytut Romanistyki posiada pełnomocnictwo Rektora UW do podejmowania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ośrodka egzaminacyjnego.

Koordynatorem Ośrodka jest mgr Pascale Peeters p.peeters@uw.edu.pl, wspierana przez dr Małgorzatę Molską m.molska@uw.edu.pl, dr Karolinę Wawrzonek k.wawrzonek@uw.edu.pl i dr Magdalenę Grycan m.grycan@uw.edu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów egzaminów w 2024 :

B2: 7.06.2024 (część pisemna i ustna) oraz 20.09.2024 (część pisemna i ustna)

C1: 11.10.2024 (część pisemna) i 12.10.2024 (część ustna)

Koniec zapisów: odpowiednio 27.05.2024, 9.09.2024, 30.09.2024 

stawki :

145 € poziom B2 i 160 € poziom C1

Formularz rejestracyjny :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFtycKfAgzLdMujySDo_uraQmzWYC2Ir4RdnbmWqfLMOUnuQ/viewform

Przykładowe zestawy egzaminacyjne znajdują się pod adresem:

https://lettres.sorbonne-universite.fr/selfee-centre-d-examen-francais-langue-etrangere/certifications-sorbonne-universite/annales-des