ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Prace dyplomowe

Uchwała Rady dydaktycznej w sprawie dyplomowania w IR
Wzór strony tytułowej

Wzór strony tytułowej w formacie Word

Składanie pracy dyplomowej w APD

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów

Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów


Praca dyplomowa w zakresie literaturoznawstwa_wymagania formalne
Praca dyplomowa w zakresie językoznawstwa_wymagania formalne
Praca dyplomowa w zakresie glottodydaktyki_wymagania-formalne

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO (LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGO) W IR UW 

Informuję, że studentom, którzy rozpoczęli studia począwszy od roku akademickiego 2019/2020 należy wydać komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe, tj.: dyplom i suplement do dyplomu oraz dwa odpisy dyplomu w języku polskim i dwa odpisy suplementu do dyplomu w języku polskim. Z tym, że na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  • jeden odpis dyplomu może być wydany w języku angielskim.

Podstawa prawna: art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 478).

Tytułem przykładu:

Przykład nr 1:

dyplom i suplement do dyplomu

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

Przykład nr 2:

dyplom i suplement do dyplomu

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

Przykład nr 3:

dyplom i suplement do dyplomu

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

odpis dyplomu w języku angielskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

Przykład nr 4:

dyplom i suplement do dyplomu

odpis dyplomu w języku polskim i odpis suplementu do dyplomu w języku polskim

odpis dyplomu w języku angielskim i odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim

Komplet dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe jest wydawany bezpłatnie studentom, którzy zostali przyjęci na studia począwszy od roku akademickiego 2019/2021.

Poza kompletem dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe uczelnia wydaje, na wniosek studenta lub absolwenta, dodatkowy odpis:

  • dyplomu ukończenia studiów w języku polskim lub w języku angielskim.

Podstawa prawna: art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 478).

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym uczelnia pobiera opłatę w wysokości 20 zł.