ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Biuro Karier UW

Biuro Karier UW prowadzi rozmowy doradcze umożliwiające wybór kariery zawodowej, organizuje warsztaty i praktyki studenckie, również zagraniczne.

Wolontariat oznacza rozwój, co potwierdza Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu. W ramach realizowanych projektów wolontariusze biorą udział w wielu szkoleniach i warsztatach, dotyczących m.in. metod przeprowadzania wywiadów z obcokrajowcami, przygotowania i analizy badań jakościowych, analizy mediów oraz metodologii badań wizerunkowych.

Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty zajęć, m.in. z przedsiębiorczości. Więcej informacji na stronie ZIP.

Program Erasmus+ to nie tylko wyjazdy na studia, lecz również możliwość uczestnictwa w praktykach, które pozwolą zdobyć cenne zagraniczne doświadczenie zawodowe. Informacje o
zgłoszeniach dostępne są tutaj.

Baza danych Eurodesk Opportunity Finder pozwala wyszukiwać informacje o możliwościach w całej Europie skierowanych głównie do studentów. Dostępne obszary to: learning, volunteering, internships, participating, grants.