ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Studia I stopnia

Instytut Romanistyki prowadzi studia I stopnia dla kandydatów

  • ze znajomością języka francuskiego
  • bez znajomości języka francuskiego

Dla kandydatów znających język francuski

Opis studiów (klik tutaj)

Grupy Język francuski zaawansowany („z”) są prowadzone tylko na studiach stacjonarnych. Na zajęciach z praktycznej nauki języka grupy są poziomowane i dostosowane do potrzeb językowych uczestników. Zajęcia specjalistyczne, np. literaturoznawcze, odbywają się po francusku od pierwszego semestru studiów. Studenci mogą wybrać jeden z dwóch programów studiów:

Program ogólny
Rozwija biegłość językową studentów i wszechstronnie poszerza wiedzę z zakresu filologii romańskiej. Studenci poznają literaturę, historię i kulturę Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady, krajów Afryki Północnej i innych obszarów francuskojęzycznych. Zdobywają także wiedzę o języku i komunikacji, a zajęcia z praktycznej nauki języka obejmują wprowadzenie do specjalistycznych odmian języka (język medycyny, ekonomii, dyplomacji, kulinarny…) i przekładu.

Program z modułem metodycznym
Oparty na programie ogólnym. Jest przeznaczony dla osób planujących uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego na pierwszym etapie edukacyjnym. Moduł metodyczny realizowany od drugiego semestru I roku.

1. Zasady i terminy rekrutacji na studia I stopnia stacjonarne

2. Program studiów

UWAGA:

Zasady rekrutacji są identyczne dla wszystkich kandydatów, a podział na grupy w zależności od stopnia znajomości języka odbywa się po przyjęciu na studia na podstawie testu poziomującego przeprowadzanego podczas dni adaptacyjnych.
W postępowaniu kwalifikacyjnym przedmiotami wymaganymi są język polski i matematyka oraz język obcy na poziomie rozszerzonym. Kandydat może wskazać język francuski lub inny język do wyboru z podanej listy. Język francuski może być ponadto wskazany jako przedmiot punktowany, czyli taki, za który kandydat otrzymuje dodatkowe punkty. Brak punktów z tego przedmiotu nie przekreśla możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia.

Dla kandydatów bez znajomości języka francuskiego

Opis studiów (klik tutaj)

Grupy Język francuski od podstaw („p”) są przeznaczone dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę tego języka. Studenci mają możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie filologii romańskiej. Poznają literaturę, historię i kulturę Francji, Belgii, Szwajcarii, Kanady, krajów Afryki Północnej i innych obszarów francuskojęzycznych. Zdobywają wiedzę o języku i komunikacji.
Program studiów obejmuje rozszerzoną liczbę godzin praktycznej nauki języka francuskiego, w tym wprowadzenie do specjalistycznych odmian języka (język medycyny, ekonomii, dyplomacji, kulinarny…).
Na zajęciach specjalistycznych, np. literaturoznawczych, język francuski jest wprowadzany stopniowo. Studenci trzeciego roku uczestniczą we wspólnych zajęciach dla wszystkich grup, które odbywają się wyłącznie w języku francuskim.

Jeśli chcesz nauczyć się francuskiego od podstaw, ale pracujesz, możesz wybrać studia licencjackie niestacjonarne (wieczorowe). Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00 (z możliwością wyboru zajęć w godzinach wcześniejszych).

Wieczorowe: Opis studiów (klik tutaj)

1. Zasady i terminy rekrutacji na studia I stopnia stacjonarne
2. Zasady i terminy rekrutacji na studia I stopnia niestacjonarne (wieczorowe)
3. Program studiów

UWAGA:

Zasady rekrutacji są identyczne dla wszystkich kandydatów, a podział na grupy w zależności od stopnia znajomości języka odbywa się po przyjęciu na studia na podstawie testu poziomującego przeprowadzanego podczas dni adaptacyjnych.
W postępowaniu kwalifikacyjnym przedmiotami wymaganymi są język polski i matematyka oraz język obcy na poziomie rozszerzonym. Kandydat może wskazać język francuski lub inny język do wyboru z podanej listy. Język francuski może być ponadto wskazany jako przedmiot punktowany, czyli taki, za który kandydat otrzymuje dodatkowe punkty. Brak punktów z tego przedmiotu nie przekreśla możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przeniesienie z innych filologii romańskich

Istnieje możliwość podjęcia studiów w Instytucie Romanistyki przez studentów innych filologii romańskich. Przeniesienie jest możliwe jest po I roku studiów dla kandydatów, którzy osiągnęli średnią co najmniej 4.0 i otrzymali ocenę co najmniej 4 z przedmiotu Praktyczna nauka języka francuskiego. W niektórych przypadkach osoby przyjęte będą zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych (maksymalnie 4).
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Studiów w IR.

Zasady i terminy rekrutacji na studia I stopnia w trybie przeniesienia:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2020/field/P_FLR/

Dodatkowe informacje o rekrutacji

romanistyka.rekrutacja@wn.uw.edu.pl