ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Rozliczenie roku, APD

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (kiedy wszystkie oceny będą już figurować w USOSie) należy dostarczyć opiekunowi roku:

– wydruk strony „Szczegółowe informacje o zaliczeniu etapu” ze swojego konta USOSweb: Moje studia -> Zaliczenia etapów, wybierając odpowiedni cykl;

– wydruk Karty przebiegu studiów: Moje studia -> Oceny -> drukuj kartę przebiegu studiów dla programu;

– wszelkie dokumenty dotyczące zmian w zaliczeniu przedmiotów – kopie podań zaakceptowanych przez Kierownika studiów (np. o przepisanie przedmiotów z innego kierunku, zmiana kwalifikacji przedmiotu (KHK/SEM TEM).

Jeżeli opiekun nie zalicza Państwu etapu (brakujące przedmioty) , oznacza to konieczność złożenia podania do Kierownika studiów : warunkowy wpis lub powtarzanie etapu

UWAGA! Przed przystąpieniem do rozliczenia należy upewnić się, czy wszystkie przedmioty zostały prawidłowo podpięte. Przypominamy, że przedmioty zaliczone „awansem” muszą być podpięte jedynie pod program, podpięcie ich pod etap grozi niezaliczeniem następnego roku akademickiego. Przedmioty obowiązkowe dla danego roku (i profilu) muszą być podpięte pod konkretny etap. Brak podpięcia oznacza, że przedmiot jest płatny.

Przedmioty figurujące w programie studiów jako OGUN muszą w kodzie przedmiotu zawierać końcówkę –OG. Jeśli jej nie mają, należy napisać podanie do Dyrektora ds. studenckich z prośbą o zaliczenie takich przedmiotów jako OGUNy.

OSTATECZNY TERMIN ROZLICZENIA to 30 września; niemniej jeżeli Państwa sytuacja jest skomplikowana ( warunki, powtórzenia etapu, uznania przedmiotów) formalności należy ukończyć do 15 września

Obrona pracy dyplomowej a rozliczenie roku

Aby podejść do obrony należy :

  1. zrealizować wszystkie przedmioty kierunkowe, określone w programie studiów : https://romanistyka.wn.uw.edu.pl/index.php/program-studiow/
  2. zaliczenie seminarium dyplomowego przez promotora jest możliwe, jeżeli praca jest gotowa i wgrana do APD (instrukcja wgrywania pracy w APD dostępna poniżej)
  3. po uzyskaniu zaliczenia seminarium należy rozliczyć rok u opiekuna (instrukcja wyżej) : https://romanistyka.wn.uw.edu.pl/index.php/opiekunowie-i-koordynatorzy/
  4. wypełnić w USOS „obiegówki”
  5. w przypadku pytań kontaktować się z Kierownikiem studiów lub sekretariatem