Rozliczenie roku

Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (kiedy wszystkie oceny będą już figurować w USOSie) należy dostarczyć opiekunowi roku:

– wydruk strony „Szczegółowe informacje o zaliczeniu etapu” ze swojego konta USOSweb: Moje studia -> Zaliczenia etapów, wybierając odpowiedni cykl;

– wydruk Karty przebiegu studiów: Moje studia -> Oceny -> drukuj kartę przebiegu studiów dla programu;

– wszelkie dokumenty dotyczące zmian w zaliczeniu przedmiotów – kopie podań zaakceptowanych przez Dyrektora ds. studenckich (np. o przepisanie przedmiotów z innego kierunku, zmiana kwalifikacji przedmiotu (KK/SEM TEM).

UWAGA! Przed przystąpieniem do rozliczenia należy upewnić się, czy wszystkie przedmioty zostały prawidłowo podpięte. Przypominamy, że przedmioty zaliczone „awansem” muszą być podpięte jedynie pod program, podpięcie ich pod etap grozi niezaliczeniem następnego roku akademickiego. Przedmioty obowiązkowe dla danego roku (i profilu) muszą być podpięte pod konkretny etap. Brak podpięcia oznacza, że przedmiot jest płatny.

Przedmioty figurujące w programie studiów jako OGUN muszą w kodzie przedmiotu zawierać końcówkę –OG. Jeśli jej nie mają, należy napisać podanie do Dyrektora ds. studenckich z prośbą o zaliczenie takich przedmiotów jako OGUNy.