Opiekunowie i koordynatorzy

Kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Francuskiegodr hab. prof. UW Monika Kulesza
Kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiegodr hab. Małgorzata Izert
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Romańskichdr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk 
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Kanadyjsko-Francuską i Literaturą Quebeckądr Michał Obszyński
Opiekun roku Idr Magdalena Grycan
Opiekun roku IIdr hab. Wanda Fijałkowska
Opiekun roku IIIdr Marcin Klik
Opiekun roku I roku II stopniadr Dorota Szeliga
Opiekun roku II roku II stopniamgr Beata Kowalska
dr Małgorzata Molska (semestr letni)
Koordynatorzy ds. Erasmusadr hab. Małgorzata Sokołowicz (pracownicy)
dr Anna Ciostek i dr Marta Wojakowska (studenci)
Pełnomocnik ds. zawodowych praktyk pedagogicznych (praktyki psychopedagogiczne+przedszkole+szkoła podstawowa)dr Agnieszka Dryjańska
Pełnomocnik ds. zawodowych praktyk pedagogicznych (liceum)dr hab. Krystyna Szymankiewicz
Koordynator programu podwójnych dyplomów z Uniwersytetem w Poitiersdr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk
Projekty studenckie/kontakt z Samorządemdr Magdalena Grycan
Koordynator MISHdr Anna Opiela-Mrozik
Koordynator SFK dr Marta Wojakowska
Koordynatorzy SELFEE Sorbonemgr Pascale Peeters
dr Małgorzata Molska