ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Opiekunowie i koordynatorzy

Kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Francuskiegodr hab. prof. ucz. Monika Kulesza
Kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiegodr hab. Małgorzata Izert
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków Romańskichdr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk 
Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Kanadyjsko-Francuską i Literaturą Quebeckądr Michał Obszyński
Opiekun roku Idr Magdalena Grycan
Opiekun roku IIdr hab. Wanda Fijałkowska
Opiekun roku IIIdr Marcin Klik
Opiekun roku I roku II stopniadr Dorota Szeliga
Opiekun roku II roku II stopniadr Alicja Jaworska-Kaska
Koordynatorzy ds. Erasmusa(pracownicy): dr hab. Małgorzata Sokołowicz
(studenci): dr Anna Ciostek (II stopień) i dr Marta Wojakowska (I stopień)
Pełnomocnik ds. zawodowych praktyk pedagogicznych (praktyki psychopedagogiczne+przedszkole+szkoła podstawowa)dr Agnieszka Dryjańska
Pełnomocnik ds. zawodowych praktyk pedagogicznych (liceum)dr hab. Krystyna Szymankiewicz
Koordynator programu podwójnych dyplomów z Uniwersytetem w Poitiersdr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk
Koordynator modułu metodycznegodr hab. Krystyna Szymankiewicz
Koordynator modułu przekładowegodr Wiesław Kroker
Koordynator ds. lektoratówdr Karolina Wawrzonek
Koordynator MISHdr Anna Opiela-Mrozik
Pełnomocnik ds. USOS                                 dr Agnieszka Janion
Wiesława Kaczmarek
dr Małgorzata Molska
Janina Sas
Koordynatorzy SELFEE Sorbonedr Alicja Jaworska-Kaska (koordynatorka)
mgr Pascale Peeters (egzaminator)
dr Małgorzata Molska (egzaminator)
Koordynator ds. współpracy ze szkołamidr Małgorzata Molska
dr hab. prof. ucz. Małgorzata Sokołowicz
Klub Absolwentów IR (współpraca 
z Klubem Absolwentów WN)
dr Małgorzata Molska
mgr Dorota Padzik
dr hab. prof. ucz. Maciej Smuk
Koordynatorzy PNJFdr Karolina Wawrzonek (Ip)
mgr Lucas Skurczyński (Iz)
mgr Pascale Peeters (IIp)
dr Marta Wojakowska (IIz)
dr Anna Ciostek (III)