ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Koła naukowe

Koło Kultury Frankofońskiej

Koło Naukowe Kultury Frankofońskiej (KKF) powstało w 2023 r. Instytucie Romanistyki z inicjatywy studentów i studentek zainteresowanych bogactwem kultury krajów obszaru frankofońskiego. 

Misją Koła jest organizowanie wydarzeń naukowych (wykłady, konferencje, spotkania autorskie, debaty), kulturalnych (projekcje filmowe, wieczory artystyczne) i integracyjnych (pikniki, ) poświęconych współczesnej kulturze krajów obszaru frankofońskiego. 

KKF będzie także organizować Dni Frankofonii – cykliczną imprezę dla 

W roku akademickim 2022/23 odbyły się następujące wydarzenia: 

– Le Petit-déjeuner sur l’herbe czyli integracyjny piknik dla studentów i wykładowców IR w formie śniadania frankofońskiego

– Wykład inauguracyjny, dr Michał Obszyński pt. „Frankofonia: od uniwersalizmu do kolonializmu i z powrotem”

– Pokaz filmu „Camille” poprzedzony prelekcją studentki IR, Aleksandry Szczęsnej, pt. Przejście od fotografii humanistycznej do fotografii humanitarnej. Manipulacja w fotografii w kontekście konfliktów politycznych”

Członkinie Koła :

Prezeska: Weronika Siekierka

Wiceprezeska: Katarzyna Kalinowska

Marta Gielec 

Aleksandra Szczęsna 

Julia Wardakowska 

Opiekunowie naukowi: dr Magdalena Grycan, mgr Pascale Peeters 

Link do profilu konta na IG : https://www.instagram.com/kkf.uw/

Koło Literatur Frankofońskich

Koło Literatur Frankofońskich zajmuje się literaturą języka francuskiego, szczególnie spoza Francji. Członkowie rozmawiają o utworach pochodzących z francuskojęzycznych obszarów świata, ale czytanych w dowolnym języku.

Opiekun naukowy: dr Wiesław Kroker

Prezeska: Martyna Kukuła

Koła naukowe na Wydziale Neofilologii

Lista kół naukowych na WN

Akty prawne

Rejestracja i dokumentacja działalności kół naukowych na UW 

Dofinansowanie działalności kól naukowych przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego