ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Ogłoszenia dla pracowników

  • Dni dziekańskie w IR

    Szanowni Państwo, Ustanawia się 3, 29 i 30 kwietnia 2024 roku dniami dziekańskimi wolnym od zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Neofilologii.…

  • Otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa

    Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe ZJ, na którym dr Magdalena Grycan wygłosi referat pt. „Jeux de mots, blagues et injures – Les Petites Reines de…

  • Romanica Wratislaviensia 72

    Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do współredakcji kolejnego numeru czasopisma Romanica Wratislaviensia 72 przewidzianego na rok 2025 i zatytułowanego: „Apprendre une langue étrangère aujourd’hui : tensions, attractions, (r)évolutions”. Pod tym linkiem: Romanica…