ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Rada dydaktyczna

Skład Rady

Przewodnicząca Rady
dr Małgorzata Molska

Sekretarz Rady
dr Agnieszka Janion

Nauczyciele akademiccy
dr hab. prof. UW Małgorzata Izert
dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk
dr hab. prof. UW Monika Kulesza

dr Michał Obszyński

Przedstawiciele doktorantów

Przedstawiciele studentów

Uchwały Rady