Rada dydaktyczna

Skład Rady

Przewodnicząca Rady
dr Małgorzata Molska

Sekretarz Rady
dr Agnieszka Janion

Nauczyciele akademiccy
dr hab. prof. UW Małgorzata Izert
dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk
dr Dariusz Krawczyk
dr hab. prof. UW Monika Kulesza

Przedstawiciele doktorantów
mgr Afrodyta Weselak

Przedstawiciele studentów
Klaudia Lubczuk
Miłosz Majewski

Uchwały Rady