ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Studia II stopnia

Instytut Romanistyki prowadzi następujące studia II stopnia:

  • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Szczegółowe informacje na temat organizacji rekrutacji na studia II stopnia stacjonarne zostaną przesłane w odpowiednim czasie na konto kandydatów w systemie IRK oraz na podane w systemie IRK adresy elektroniczne. Zasady rekrutacji pozostają niezmienione. Rozmowa kwalifikacyjna na rok akademicki 2023/2024 odbywa się zdalnie na platformie Zoom.us

Seminaria magisterskie

Lista seminariów magisterskich w roku akademickim 2023/2024 wraz z zagadnieniami i bibliografią do rozmów kwalifikacyjnych

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną 2023_2024

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne

Opis studiów (klik tutaj)

Moduł ogólny

Pozwala zdobyć wszechstronną, pogłębioną wiedzę humanistyczną dzięki zwiększonej liczbie seminariów tematycznych i wykładów monograficznych z literatury i kultury francuskiej oraz krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (m.in. Belgia, Kanada, Afryka Północna), jak również językoznawstwa, w tym analizy dyskursu i socjolingwistyki. Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Program studiów

Moduł przekładowy

Przygotowuje do zawodu tłumacza, rozwijając wiedzę z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności
przekładu z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski. W trakcie zajęć studenci poznają techniki przekładowe oraz tłumaczą zróżnicowane tematycznie i gatunkowo teksty, m.in. z dziedziny kultury i sztuki, turystyki, ekonomii i prawa. Na moduł przekładowy obowiązuje dodatkowa rekrutacja.

Program studiów

Moduł metodyczny

Pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego w szkole podstawowej i wyższych etapach edukacyjnych. Jest przeznaczony dla:
– studentów, którzy rozpoczęli moduł metodyczny na studiach pierwszego stopnia,
– studentów rozpoczynających moduł metodyczny.
Moduł obejmuje zajęcia specjalistyczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki języków obcych oraz praktyki zawodowe dydaktyczne.
Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Program studiów

Podwójny dyplom francusko-polski

We współpracy z Uniwersytetem w Poitiers Instytut Romanistyki prowadzi projekt podwójnego dyplomu francusko-polskiego (master-magisterium). Więcej informacji do pobrania tutaj. Opiekunem projektu z ramienia Instytutu jest dr hab. Radosław Kucharczyk (r.kucharczyk@uw.edu.pl)

Kandydaci z filologii romańskiej lub kierunków pokrewnych

Ścieżka rekrutacyjna przeznaczona dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach kształcenia, na przykład Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych (SFK) z językiem francuskim, lingwistyce stosowanej z językiem francuskim, nauczaniu języka francuskiego (UKKNJF).

Zasady rekrutacji

Informacje o rekrutacji

romanistyka.rekrutacja@wn.uw.edu.pl

Inne informacje o rekrutacji – Biuro ds. Rekrutacji UW

www.rekrutacja.uw.edu.pl

Zasady rekrutacji

Biuro ds. rekrutacji UW
Akty prawne
rekrutacja 2023/2024 i rekrutacja 2024/2025

Plan studiów

[hfe_template id=’635′]