ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Rekrutacja informacje

Koordynator rekrutacji IR : dr Anna Opiela-Mrozik

Dodatkowe informacje o rekrutacji

romanistyka.rekrutacja@wn.uw.edu.pl

Harmonogram rekrutacji :

Przyjmowanie dokumentów : Dobra 55, 2 piętro pokój 2.415 ( Dyrekcja Instytutu Romanistyki) godziny przyjmowania zostaną podane do 10 lipca 2023.

I termin: 21, 24-25.07.2023

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 26-27.07.2023

w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: III termin: 28, 31.07.2023

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

Studia 2 stopnia :

13.07 (czwartek)Koniec rejestracji na studia 2 stopnia (1.tura)
18.07 (wtorek)9.00 – 10.00Egzamin ustny dla kandydatów z dyplomem uzyskanym na kierunku innym niż filologia romańska /język polski obcokrajowcy
18.07 (wtorek)10.00Rozmowy z promotorami – 1. tura 
rozmowy odbywają się w trybie zdalnym
20.07 (wtorek)10.00Ogłoszenie wyników
14.09 (czwartek)Koniec rejestracji dla kandydatów na studia 2. Stopnia (2.tura)
20.09  (środa)Egzamin ustny dla kandydatów z dyplomem uzyskanym na kierunku innym niż filologia romańska / język polski obcokrajowcy
20.09  (środa)Rozmowy z promotorami – 2. tura
22.09 Ogłoszenie wyników (2. Stopień)
I termin: 25-26.09.2023 w przypadku niewypełnienia limitu miejsc: II termin: 27-28.09.2023

Upoważnienie : wzór upoważnienia do pobrania

Aby upoważnić osobę do złożenia kompletu dokumentów wymaganych do przyjęcia na I rok studiów.

Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

Tak jak w roku poprzednim, określono limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów wyłącznie dla obywateli Ukrainy, przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W roku akademickim 2023/2024 dostępnych będzie łącznie niemal 1000 takich miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 258 Senatu UW z 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim poprzez przygotowany przez UW we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) ogólnopolski system Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

Według wstępnych wyników kandydaci z Ukrainy dokonali łącznie ponad 660 rejestracji na studia na UW, w tym ponad 630 na studia I stopnia i jednolite magisterskie.