ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Otwarte zebranie naukowe Zakładu Językoznawstwa

Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe ZJ, na którym dr Magdalena Grycan wygłosi referat pt.
„Jeux de mots, blagues et injures – Les Petites Reines de Clémentine Beauvais et les contraintes spécifiques de la traduction des dialogues dans un roman pour les jeunes adultes”

[Gry słowne, żarty i przekleństwa – powieść „Les petites reines”/ „Pasztety do boju!” Clémentine Beauvais i specyfika przekładu dialogów w powieści dla młodych dorosłych]

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lutego br. w sali 3.150 o godz. 16:35.