Bez kategorii

  • M.Grycan – dyżur w trybie online

    Drogie osoby studiujące, mój dzisiejszy dyżur odbędzie się w formule online. Osoby zainteresowane spotkaniem uprzejmie proszę o kontakt mailowy. Łączę pozdrowienia Magdalena Grycan

  • Gramatyka opisowa II rok – omówienie egzaminów

    Szanowni Państwo, wszystkie osoby studiujące, które chciałyby obejrzeć i omówić swoje prace egzaminacyjne z gramatyki opisowej zapraszam jutro w godzinach 15.30-16.30 do gabinetu Zakładu Językoznawstwa IR (s. 3.419) lub w sesji poprawkowej, po umówieniu się. Łączę pozdrowienia Magdalena Grycan

  • Examen SELFEE – Sorbonne

    Chères étudiantes, chers étudiants,Les inscriptions à l’examen SELFEE – Sorbonne de la session de juin (B2 et C1) seront clôturées le mardi 6 juin à 22.00. Pascale Peeters