ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

WAŻNE OGŁOSZENIE DLA OSÓB STUDIUJĄCYCH NA PROFILU METODYCZNYM!!!

DOTYCZY PRZEJŚCIOWYCH ZMIAN W UKŁADZIE ZAJĘĆ Z NIEKTÓRYCH MODUŁÓW W LATACH 2024/2025 ORAZ 2025/2026 NA STUDIACH 1 i 2 STOPNIA

UPRZEJMIE PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI


Szanowni Państwo,

Ze względu urlopy naukowe pracowników planowane w kolejnych dwóch latach akademickich, wprowadzamy tymczasowe zmiany w układzie zajęć profilu metodycznego w odniesieniu do układu przewidzianego w programie studiów 1 i jak i 2 stopnia.

Na czym polegają zmiany w roku 2024/2025?

W roku akademickim 2024/2025 nie będzie w ofercie następujących przedmiotów:
1) Psychopedagogiczne zagadnienia dydaktyki języka obcego: 60h (studia 1 stopnia, II rok);
2) Ewolucja metod nauczania języków obcych (studia 2 stopnia, I rok);

Co należy zrobić?

Na przedmioty te będzie można zapisać się w kolejnym roku akademickim – 2025/2026.

Na czym polegają zmiany w roku 2025/2026?

W roku akademickim 2025/2026 z kolei z oferty zajęć znikną (tylko na ten rok):
1) Różnojęzyczność i międzykulturowość: warsztaty 30h (studia 1 stopnia, III rok)
2) Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej: 30h (studia 1 stopnia, III rok)
3) Ocenianie i jego formy: 30h (studia 2 stopnia, II rok)

Co należy zrobić?

- Osoby studiujące na profilu metodycznym, które w roku akademickim 2024/2025 będą na II roku studiów 1 stopnia są proszone o zapisanie się w 2024/2025, awansem względem programu, na moduły: Różnojęzyczność i międzykulturowość oraz Interdyscyplinarny wymiar dydaktyki wczesnoszkolnej, gdyż w roku 2025/2026 nie będzie możliwości realizacji tych zajęć.

- Osoby studiujące na profilu metodycznym, które w roku akademickim 2024/2025 będą na I roku studiów 2 stopnia są proszone o zapisanie się w 2024/2025, awansem względem programu, na moduł: Ocenianie i jego formy, gdyż w roku 2025/2026 nie będzie możliwości realizacji tych zajęć.


W razie pytań czy wątpliwości, jestem do Państwa dyspozycji

Krystyna Szymankiewicz
Koordynatorka profilu metodycznego w IR UW
k.szymankiewicz@uw.edu.pl