ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Dni dziekańskie w IR

Szanowni Państwo,

Ustanawia się 3, 29 i 30 kwietnia 2024 roku dniami dziekańskimi wolnym od zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Neofilologii.

Poniżej Zarządzenie KJD w sprawie dni dziekańskich.

Serdecznie

Małgorzata Molska