ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Wspomnienie prof. Kwaterki

Wspomnienie poświęcone Profesorowi Kwaterce opublikowane na łamach Agora Francophone: https://www.agora-francophone.org/in-memoriam-jozef-kwaterko-1950-2023