ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Szkoły letnie

Szkoły Letnie to cykl warsztatów i seminariów adresowanych do studentów, którzy pragną nabyć umiejętności cenione na rynku pracy oraz poszerzyć swoje kompetencje językowe. Spotkania prowadzą wykładowcy UW i specjaliści/praktycy oraz partnerzy Wydziału Neofilologii.

Koordynatorką Szkół Letnich w IR jest : dr Małgorzata Molska (m.molska@uw.edu.pl)

Dotychczasowe edycje:

– Edukacja szyta na miarę. Specjalne i dodatkowe potrzeby uczennic i uczniów języków obcych (lipiec 2023)
W roku akademickim 2022/23, Instytut Romanistyki, Katedra Italianistyki i Instytut Anglistyki wspólnie zorganizowały Szkołę Letnią adresowaną do studentek i studentów Wydziału Neofilologii UW realizujących moduł metodyczny oraz osób zainteresowanych dydaktyką języków obcych i edukacją włączającą (inkluzywną). Uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami szeroko rozumianych specjalnych i dodatkowych potrzeb ucznia w kontekście nauczania i uczenia się języków obcych tak, aby w swojej przyszłej pracy nauczycielskiej byli w stanie trafnie odpowiedzieć na potrzeby wszystkich osób uczących się, zapewniając tym samym skuteczną i włączającą naukę języka obcego.

Broszura informacyjna