ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Krystyna Zaleska

mgr Krystyna Zaleska

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich 

Asystent (grupa dydaktyczna) 

k.zaleska@uw.edu.pl

Publikacje

K.Zaleska i H.Okęcka : Les temps passés de l’indicatif, IR UW, Warszawa, 2000;
K.Zaleska i H.Okęcka : „Remarques sur l’emploi des articles – aperçu et recueil d’exercices”, 1989 ( do użytku wewnętrznego).
Correspondance de Stanislas-Auguste avec Catherine II ( Arcana 2015), wyd. Zofia Zielińska – opracowanie językowe tekstu, tłumaczenie na francuski aparatu naukowego (wstęp, komentarze do listów, przypisy)
J. H. Flemming Mémoires …, wyd. Urszula Kosińska ( w druku) – opracowanie językowe tekstu francuskiego, tłumaczenie na francuski aparatu naukowego (wstęp, przypisy) oraz tłumaczenie pamiętników na j. polski. 

Działalność

Wieloletni kierownik Zakładu Dydaktyki i Metodyki Języka Francuskiego
od 2013 koordynator ds. programu Erasmus (wyjazdy i przyjazdy studenckie)