ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Karolina Wawrzonek

dr Karolina Wawrzonek

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich 

Starszy asystent (grupa dydaktyczna)

k.wawrzonek@uw.edu.pl

Tematyka badań

Glottodydaktyka, materiały i narzędzia dydaktyczne, podręczniki do nauki języka francuskiego i ich obudowa 

Publikacje

2011: „Zajęcia indywidualne, nowa tendencja na kursach językowych, jej mocne i słabe strony”, [w:] Kompetencje językowe – drogi, cele, aspekty, akta pokonferencyjne, Ustroń; Politechnika Śląska, VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna, wydanie na płycie CD
2011: „Ogólnopolski konkurs poezji i prozy frankofońskiej a uczeń zdolny”, [w:] Języki Obce w Szkole, nr 1, Warszawa : ORE, str. 50-51
2013: „Dydaktyczne wykorzystanie sensomotorycznej aktywności dziecka na lekcji języka obcego” [w:] Nauczanie wczesnoszkolne, akta pokonferencyjne, Częstochowa, Wyższa Szkoła Lingwistyczna
2013: „Mikołajek odnosi zwycięstwo – o sukcesie w nauczaniu języka francuskiego najmłodszych” , [w:] Sukces, publikacja pokonferencyjna, Uniwersytet Warszawski
„Podróż językowa na kontynent północnoamerykański” Włodzimierz Zdunowski, Karolina Wawrzonek, JOWS, nr 2015/01
„Wizyta we francuskiej pâtisserie” Karolina Wawrzonek, JOWS, nr 2015/02
„Podręczniki wieloletnie do nauczania języków obcych. Na przykładzie podręczników do nauczania języka francuskiego” Karolina Wawrzonek, JOWS, nr 2015/04

Przebieg kariery naukowej

2003 – magisterium w Instytucie Romanistyki UW
2018 – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na Wydziale Neofilologii UW; rozprawa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając; temat rozprawy: Funkcje poradnika metodycznego w praktyce dydaktycznej nauczycieli języków obcych (na przykładzie języka francuskiego) 

Hobby

Książki: reportaże, kryminały, współczesna powieść amerykańska; podróże; bieganie, judo