ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Kamil Popowicz

SANYO DIGITAL CAMERA

dr Kamil Popowicz

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego 

Starszy asystent (grupa dydaktyczna) 

k.popowicz@uw.edu.pl

Tematyka badań

Literatura i kultura francuska XVIII i XIX wieku 

Publikacje

Przekłady
  • Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji; Warszawa, Wydawnictwa UW, 2009, 226 s. 
  • Madame de Staël; Warszawa, Collegium Civitas Press,2013, 187 s. 
  • Saint-Simon i saintsimoniści, od rewolucji do kolonizacji. Historia pewnej religii (1803-1870); Warszawa, Wydawnictwa UW, 2018, 286 s. 
  • Spór między saintsimonistami a furierystami, o własność ziemi w kolonialnej Algierii w XIX wieku w Civitas. Studia z Filozofii Polityki tom 25, 2019, s. 113-130. 
  • Emile Zola entre Lamarck, Darwin et Weismann w Formes du vivant, formes de littérature, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 159-170. 
Przebieg kariery naukowej

·       2002 – magisterium w Instytucie Nauk Politycznych

·       2002 – magisterium w Instytucie Romanistyki UW

·       2007 – doktorat w Instytucie Romanistyki UW, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Remigiusza Foryckiego, temat pracy: Lamarkizm i jego wpływ na recepcję darwinizmu społecznego we Francji

·       2003-2013 – wykładał nauki polityczne w Collegium Civitas

·       2008-2018 – adiunkt w Instytucie Romanistyki

·       Od lutego 2018 r. starszy asystent w Instytucie Romanistyki

Działalność

Członek Rady Wydziału Neofilologii w kadencji 2008-2012
wieloletni opiekun II roku studiów I stopnia