ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Anna Opiela-Mrozik

dr Anna Opiela-Mrozik

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego 

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna) 

am.opiela@uw.edu.pl.

Tematyka badań

Komparatystyka interdyscyplinarna (związki literatury z muzyką i malarstwem), twórczość francuskich symbolistów (Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam) i pisarzy końca XIX wieku, krytyka muzyczna 

Publikacje
  • La Musique dans la pensée et dans l’œuvre de Stendhal et de Nerval, Paris, Honoré Champion, 2015, 336 p. 
  • « Mallarmé et la musique dissimulée », Écho des études romanes, vol. 2/XIII, 2017, p. 81-92.  
  • „Od Baudelaire’a do Mallarmégo. W poszukiwaniu ideału muzyczności”, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Folia Litteraria Polonica, nr 1 (52), 2019, s. 275-289. 
  • « Entre jeu et écriture : la technique chopinienne de Gide », dans : Écrire avec Chopin. Frédéric Chopin dans la littérature, P. Schnyder et A. Voegele (dir.), Paris, Honoré Champion, 2020, p. 139-150. 
  • « Villiers de l’Isle-Adam en quête d’un héritage (littéraire) ou les subterfuges d’un dépossédé », dans : Héritages et subterfuges. Études dix-neuviémistes, M. Sukiennicka (dir.), Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022, p. 113-124. 
Przebieg kariery naukowej

Absolwentka Instytutu Romanistyki UW. W grudniu 2011 roku obroniła rozprawę doktorską pod tytułem „La musique dans la pensée et dans l’œuvre de Stendhal et de Nerval” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Naliwajka 

Działalność

2014-2016 sekretarz Komisji Rekrutacyjnej IR
Od 2019 roku członek Komisji Rekrutacyjnej WN 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Société des Études Romantiques et Dix-neuviémistes 

Hobby

Muzyka gitarowa, sztuka, podróże