ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Małgorzata Molska

dr Małgorzata Molska

Adiunkt (grupa dydaktyczna) 

m.molska@uw.edu.pl

Tematyka badań

Glottodydaktyka : ewaluacja kształtująca, ocenianie w glottodydaktyce, współczesne koncepcje kształcenia językowego, nauczanie dwujęzyczne 

specjalne potrzeby edukacyjne i specyficzne trudności w uczeniu się; wykluczenie językowe i niepewność językowa

Publikacje

Molska, M., (2020), «Certyfikacja w ujęciu kształtującym» [in:] Języki Obce w Szkole 3/2020.

Molska, M. W poszukiwaniu inspiracji dydaktycznych – ocenianie kształtujące. Języki Obce w Szkole, 2015, 4 : 77-80. ISSN 0446-7965

Molska, M, 2014, „Matura dwujęzyczna w 2015 roku”, [w:] Języki Obce w Szkole 6/2014, s. 69-76 http://www.jows.pl/sites/default/files/molska.pdf

M. Molska, 2012, Evaluation formative- défi de l’avenir, rozdz. III Didactique, Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2012, 301-311 [w:] L’apport linguistique et culturel français à l’Europe, Du passé aux défis de l’avenir, [dir:] T. Tomaszkiewicz; G. Vetulani

M. Molska, 2011,“Nowa jakość oceniania – ocenianie kształtujące”, [w:] Języki Obce w Szkole 4/2011, s. 22-29, CODN, Warszawa

Przebieg kariery naukowej

absolwentka Instytutu Romanistyki UW (2006), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa (2014), adiunkt w Instytucie Romanistyki UW, nauczyciel dyplomowany języka francuskiego w XVI Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej w Warszawie, egzaminator DELF 

W instytucie Romanistyki :

  • Kierownik studiów w kadencji 2020-2024
  • Przewodnicząca Rady dydaktycznej na kierunku filologia romańska w kadencji 2020-2024
  • koordynacja centrum egzaminacyjnego SELFEE w Instytucie Romanistyki UW
  • tworzenie arkuszy egzaminacyjnych dla Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach
  • Członek Akademickiego Towarzystwa Romanistów „Plejada”
  • Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
  • Członek „Prof.-Europe”
  • Członek zespołu badawczego Neuroróżnorodność w Edukacji Językowej (Neurodiversity in Language Education) na Wydziale Neofilologii UW.
Hobby

Glottodydaktyka, psycholingwistyka, literatura współczesna, narty, sporty wodne