ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Józef Kwaterko

prof. dr hab. Józef Kwaterko

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego 

Profesor zwyczajny (grupa badawczo-dydaktyczna)

IN MEMORIAM JÓZEF KWATERKO (1950-2023) 

https://www.agora-francophone.org/in-memoriam-jozef-kwaterko-1950-2023

Tematyka badań

Literatura frankofońska, kultura i literatura Québecu i Kanady Francuskiej socjokrytyka, analiza dyskursu społecznego, teoria powieści, powieść francuska XX w., tożsamość kulturowa w literaturze, literatura obszaru Karaibów frankofońskich (Antyle-Gujana, Haiti) 

Publikacje
  • Kwaterko, Józef, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Kraków, Universitas, 2003, 273 str. 
  • Kwaterko, Józef, Le roman québécois et ses (inter)discours. Analyses sociocritiques, Québec, éd.Nota bene 1998, 224 str. (coll. „Littérature(s)”). 
  • Kwaterko, Józef, Le roman québécois de 1960 à 1975: idéologie et représentation littéraire, Le Préambule, Longueuil, 1989, 268 str. (coll. „L’univers du discours”). 
  • Kwaterko, Józef (pod red.), L’humour et le rire dans les littératures francophones des Amériques, Paris, l’Harmattan, 2006 (coll. « Itinéraires et contacts des cultures », vol. 36), 198 str. 
  • Kwaterko, Józef, Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian Jewish Literature and Culture/Perspectives sur la littérature et culture juives canadiennes (corédaction avec Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska et Norman Ravvin), Leiden-Boston, Brill-Rodopi, 2019 (coll. „Francopolyphonies”, 25), 380 p. 
Przebieg kariery naukowej

1975 magisterium (praca pt. „L’Individu et son ambiance dans l’œuvre littéraire de Jean-Marie Gustave Le Clézio’’ pod kierunkiem prof.dr hab. Jerzego Parviego)
1976-1978, studium doktoranckie, Wydział Filologii Obcych UW
1978-86, asystent i starszy asystent na UW
1986 – doktorat « Le Roman québécois de 1960 à 1975: idéologie et représentation littéraire » (promotor, prof. dr hab. Jerzy Parvi) ; zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
1998 – habilitacja (tytuł rozprawy « Le roman québécois et ses (inter)discours. Analyses sociocritiques »).
2001r, profesor nadzwyczajny (UW)
2009 r., tytuł profesora nauk humanistycznych
2010r. profesor zwyczajny

Professeur invité/Visiting Professor i chercheur invité/invited fellow na: University Mc Gill (Montreal), Université du Québec (Montreal), Université Laval (Québec), Université du Québec (Rimouski), Université Paul Valéry-Montpellier III, Université des Antilles et de la Guyane (Martynika), Université Paris-XIII, Université de Limoges, Uniwersytet Sztokholmski, Uniwersité Cergy-Pontoise (Paryż), Université Bordeaux-3 Michel de Montaigne. 

Działalność

Kierownik Pracowni Badań nad Kulturą Francuską-Kanadyjską i Literaturą Québecką w Instytucie Romanistyki UW (od 1997 – 2021) Kierownik Studiów Kulturoznawczo-Filologicznych Europy Zachodniej, Wydział Neofilologii UW (2001-2002) 

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (Sekretarz Generalny 1997-2000);
L’Association française d’études canadiennes (AFEC); Associção Bresileira de Estudos Canadenses (ABECAN);
British Association of Canadian Studiem (BACS), International Council for Canadian Studies/Conseil International d’Études Canadiennes/International Council for Canadian Studies (ICCS/CIÉC);
L’Association Internationale des Études Québécoise (AIS; członek Zarządu 2007-2013; członek Komitetu Naukowego 2007-);
Centre de recherche en littérature et en culture québécoises (CRILCQ członek korespondent);
Centre Interuniversitaire d’analyse du discours et de soociocritique des textes (CIADEST) do 2004r.

Członek komitetów redakcyjnych :
Transcanadiana. Polish Journal of Canadian Studies/Revue Polonaise d’Études Canadiennes, Voix et images, Globe, Interfaces Canada/Brasil, Canadart (Brazylia), L’Année Francophone Internationale, Les Cahiers Victor-Lévy Beaulieu, Il Tolomeo. Revista di Studi Postcoloniali /A Postcolonial Studies Journal / Journal d’études postcoloniales (Université Ca’Foscari, Venise) 

Inne

2018 r.- L’Ordre des Francophones d’Amérique
2015 r.- Odznaczenie « Certificate of Merit / Certificat de Mérite » (“za wybitny wkład w rozwój badań kanadyjskich”) przez International Council for Canadian Studies/ Le Conseil international d’études canadiennes
2006 r.- wyróżnienie Ministère de Relations Internationales du Canada i International Journal of Canadian Studies/ Revue Internationale d’Études Canadiennes dla uczenia 30-lecia programu badań kanadyjskich w MSZ Kanady).
2004 r.- Nagroda im. Andrzeja Siemka miesięcznika Literatura na świecie za rok 2003 (ufundowana przez Bibliotekę Narodową) za książkę Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Québecu i na Karaibach, Kraków, Universitas, 2003r. ;
Przekłady na francuski wierszy Czesława Miłosza (w Liberté, Montreal, mai-juin 1981) i na polski sztuk Michela Tremblay, Les belles-sœurs i Le vrai monde (w Dialogu, nr 8/1990 i 11/1994)