ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Marcin Klik

dr hab. Marcin Klik

Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego 

Adiunkt (grupa badawczo-dydaktyczna) 

klik@uw.edu.pl

Tematyka badań

mitokrytyka, teoria literatury, metodologia badań literaturoznawczych, literatura francuska XX wieku, psychologia narracyjna, psychologia twórczości 

Publikacje
  • La critique littéraire de Jean Starobinski, Warszawa, UW, 2007. 
  • „The Crisis of the Notion of Literary Myth in French Literary Studies” [w:] Myths in Crisis. The Crisis of Myth, A. Lipscomb, J.M. Losada (red.), Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 91-102. 
  • Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969-2010), Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 
  • „A Feast for Our Time. On Eating and Drinking in Michel Houellebecq’s Novels”, Kwartalnik Neofilologiczny, 2020, nr 4, s. 516-526. 
  • „Metamorphoses of Oedipus in Modern French Literature. From an Intellectual Drama to a Psychoanalytical Reflection on Ideal Love”, Interlitteraria, 2020, nr 1, s. 170-184. 
  • M. Klik, A. Cierpka, Rodzinne uwarunkowania kreatywności, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. 
  • Więcej: https://uw.academia.edu/MarcinKlik, https://orcid.org/0000-0002-7323-2246 
Przebieg kariery naukowej

2004 – doktorat
2005 – zatrudnienie w Instytucie Romanistyki UW
2008 – nagroda JM Rektora UW
2016 – habilitacja 

Działalność

członek Rady Dydaktycznej Międzykulturowych Studiów Filologicznych

opiekun III roku