ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Anna Kieliszczyk

dr hab. prof. UW Anna Kieliszczyk

Zakład Językoznawstwa Romańskiego 

Profesor uczelni (grupa badawczo-dydaktyczna) 

a.kieliszczyk@uw.edu.pl

Tematyka badań

Teoria argumentacji i wypowiadania, opis funkcjonowania konektorów, zwłaszcza konektorów przeciwstawienia i przyczyny, analiza procesów argumentacyjnych i ich wykładników językowych w dyskursie, szczególnie usprawiedliwiania i uzasadniania w przedmowach. 

Publikacje

1- (2007) De l’explication à la justification dans l’avant-propos , Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem.
2- (2008) „Czy przedmowa jest reklamą książki ? O metodach perswazji stosowanych przez autora”, in : Acta Philologica, nr 34, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warzawskiego, Warszawa, str. 101-107.
3- (2009) wraz z Ewą Pilecką (red.) La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Łask, Oficyna Wydawnicza « Leksem ».
4- (2009) « L’interjection dans la théorie et dans la pratique de l’interaction » in : Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications, edited by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, str.225-232.
5- (2010) „Quelques remarques sur la postface” in : Acta Philologica, nr 38, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warzawskiego, Warszawa, str. 128-132.
6- (2010)”L’interjection dans l’avant-propos”, in : En quête de sens, études dédiées à Marcela Świątkowska, Kraków, Romanica Cracoviensia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 270-275.
7- (2010) « L’analyse du discours et ses instruments sur l’exemple de l’avant-propos » in : Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique, sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska et Teresa Giermak-Zielińska, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 267-275.
8- (2011) « Les méthodes de l’analyse des interactions dans certains textes monologaux sur l’exemple du courrier des lecteurs » in : Romanica Cracoviensia 11/2011,Kraków, str. 206-213.
9- (2012) « L’analyse argumentative des connecteurs d’opposition dans la traduction du français en polonais » in : Challenges in Translation : Space, Culture and Linguistic Identity, New York, Addleton Accademic Publishers, 2012, str. 387-394.
10- (2012) wraz z Anną Dutką-Mańkowską i Ewą Pilecką Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
11- (2012) « Generatywno-transformacyjny model opisu zdania na zajęciach z gramatyki opisowej języka francuskiego », in : pod redakcją : Anna Dutka Mańkowska, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka (2012) Grammaticis unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 187-198.
12- (2012) « L’analyse interactive du courrier des lecteurs (lettres polémiques)» in : Formal and semantic aspects of linguistic research edited by Krzysztof Bogacki, Joanna Cholewa, Agata Rozumko, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 113-119.
13- (2012) “La relation entre l’auteur et le lecteur sur l’exemple de l’avant-propos” (in: Mots, discours, textes. Approches diverses de l’interculturalite francophone en Europe Centre-Orientale) in: CAHIERS FRANCOPHONES DE L’EUROPE CENTRE-ORIENTALE, Département d’Etudes Françaises et Francophones de l’Université de Pécs, p. 299-310.
14- (2013) “L’analyse interactive de textes monologaux choisis sur l’exemple de l’avant-propos” in: Representations du sens linguistique 5, p. 323-332, Université de Savoie, Chambéry.
15- (2014) wraz z E. Pachocińską L’analyse du discours : de la théorie à la pratique, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
16- (2014) “Entre le monologue et le dialogue. L’exemple du courrier des lecteurs” in: L’analyse du discours : de la théorie à la pratique, p.122-134, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
17- (2015) “Le courrier des lecteurs sur l’internet” in: Regards sur l’oral et l’écrit, p.80-88, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
18- (2015) “La perception de l’autre ou les relations entre l’auteur et le lecteur. L’exemple de l’avant-propos et du courrier des lecteurs” in: Linguistique du discours : de l’intra- à l’interphrastique ,dir. Teresa Muryn, Salah Mejri, p. 191-204, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2015.
19- (2015) wraz z K.Wróblewską-Pawlak (red.) L’intensification et ses différents aspects, Instytut Romanistyki , 2015.
20- (2015) wraz z Wandą Fijałkowską, Małgorzatą Izert, Ewą Pilecką (red.), Etre philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
21- (2015) “Le connecteur cependant autrefois et aujourd’hui”, in : Etre philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska, red. Wanda Fijałkowska, Małgorzata Izert, Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, p.153-164, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
22- (2015) « Dialogue et les mots de la même famille » in : Białostockie Archiwum Językowe, p.247-256, Białystok.
23- (2016) « L’évaluation et les émotions dans le courrier des lecteurs » in : Les émotions et les valeurs dans la communication. Entrer dans l’univers du discours, dir. Anna Krzyżanowska, Katarzyna Wołowska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, p. 93-102.
24- (2017) « Les paroles des autres et le dialogisme dans le courrier des lecteurs » Acta Philologica, 2017, t. 50, 93-102.
25- (2018) « Etre attentif au monde ou la perception de la réalité dans le courrier des lecteurs » Acta Romanica, XXX, 287-297, 1 p. 27.
26- (2018) « Le discours des lecteurs dans la presse française et polonaise » Neophilologica 30 / 2018, 136-147.
27- (2020) « L’ouverture et la clôture dans les interactions françaises et polonaises » Le discours et la langue, 2020, 12,1 57-67.
28- (2021) « Quelques réflexions sur le discours épistolaire – exemple de la correspondance entre A. Camus et N. Chiaromonte » in : M. Kostro, K. Szymankiewicz i M. Grycan (red.), Między językami, między kulturami. Prace ofiarowane Krystynie Wróblewskiej-Pawlak. / Entre langues, entre cultures. Mélanges offerts à Krystyna Wróblewska-Pawlak, 111-122.

Przebieg kariery naukowej

– 1985 magisterium;
– 1996 doktorat na podstawie rozprawy : Les connecteurs d’opposition en français et en polonais;
– 2007 habilitacja

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach

ASRP „Plejada”