ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

Agnieszka Dryjańska

dr Agnieszka Dryjańska

Zakład Dydaktyki Języków Romańskich 

Starszy asystent (grupa dydaktyczna) 

a.dryjanska@uw.edu.pl

Tematyka badań

Etyczne aspekty nauczania języków obcych

Publikacje
  • Dryjańska, A, Kazlauskienė, V. (2022) Le sens de fête en polonais, en lituanien, en français et sa (non)coïncidence collocationnelle. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, 17, 20–42. 
  • Dryjańska, A. (2021) Le développement d’une personnalité interculturelle à travers  l’apprentissage du lexique. (ed.) Jereczek-Lipińska J. et al. La Globalisation communicationnelle. Les nouveaux défis pour la littérature, la traduction et la didactiques de langues. Peter Lang, 93–106. 
  • Dryjańska, A. (2020) Patrimoine vs. dziedzictwo – interculturality in French language teaching, text und diskurs, 13, 175–193.  
  • Bogacki, K., Dryjańska, A. (2019) Les prénoms et les patronymes dans les ressources dictionnairiques pour le traitement automatique du polonais par NooJ. Białostockie Archiwum Językowe, 19, 47–65.  
Działalność

Prowadzi zajęcia z technologii informacji w Kolegium Języka Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła lektoraty techniczne z języka angielskiego oraz francuskiego na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się także uczeniem dzieci języka francuskiego. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma Języki Obce w Szkole.

Hobby

Film, rower i taniec