ul. Dobra 55, Warszawa

Instytut Romanistyki UW

zajęcia PNJF – zmiany w planie i nowe rejestracje

Szanowni Państwo,
W związku z inną niż zaplanowana liczebnością grup zajęciowych, zmuszeni byliśmy dokonać zmian w planie zajęć na semestr zimowy 2024/2025, a tym samym rozpisać nowe rejestracje w USOS. Nowe rejestracje na zajęcia rozpoczną się w czwartek 11.07.2024 r. o godz. 21.00. Oto zajęcia, których one dotyczą:

PNJF II p - kompetencje zintegrowane
PNJF III p - wybrane aspekty języka ogólnego
PNJF IIIp/z - aktualności francuskie i frankofońskie
PNJF III p/z - wybrane aspekty języka specjalistycznego

Zmiany zostały wprowadzone do planu zajęć, który jest już dostępny na stronie Instytutu.


W przypadku PNJF IIz - wypowiedź pisemna i ustna zmuszony byłem zamknąć jedną z grup. W związku z czym pozostaje tylko jedna grupa prowadzona przez dr Wiesława Krokera w nastepujących dniach:

wtorek: 13.15 - 14.45
czwartek: 15.00 - 16.30

W tym przypadku studenci zostaną przepisani ręcznie, czyli nie wymagane są ponowne zapisy.

Te zmiany są nieuniknione, aby zapewnić Państwu właściwy komfort pracy.

Łączę serdeczne pozdrowienia,

dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk
Kierownik Zakładu Dydaktyki Języków Romańskich